• เครื่องสแกนนิ้วรุ่น SF300
  12,500.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-11%)
 • ขายดี
  เครื่องสแกนนิ้ว SF400
  12,900.00 ฿
  14,000.00 ฿  (-8%)
 • เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น Iclock700
  19,900.00 ฿
  22,900.00 ฿  (-13%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น Iclock880
  21,900.00 ฿
  23,900.00 ฿  (-8%)
 • ขายดี
  เครื่องสแกนนิ้วรุ่น F18
  13,500.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-10%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น F21
  14,500.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-9%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น F22
  13,500.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-10%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น TF1700(กันน้ำ)
  16,900.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-6%)

ทำไมจึงควรติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือแบบควบคุมการเปิดปิดประตู

การติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือแบบควบคุมการเปิดปิดประตูมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวก บันทึกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการภายในองค์กร 

การเลือกเครื่องสแกนนิ้วมือควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณการใช้งาน ความแม่นยำ ความเร็วในการสแกน คุณสมบัติและฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ตลอดจนงบประมาณที่มี

การติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือแบบควบคุมการเปิดปิดประตูมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวก บันทึกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรที่
การติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือแบบควบคุมการเปิดปิดประตูมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวก บันทึกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรที่
การติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือแบบควบคุมการเปิดปิดประตูมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวก บันทึกข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับองค์กรที่
เครื่องสแกนนิ้ว ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี โดยการอนุญาตให้ผ่านประตูได้เ
เครื่องสแกนนิ้ว ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี โดยการอนุญาตให้ผ่านประตูได้เ
เครื่องสแกนนิ้ว ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี โดยการอนุญาตให้ผ่านประตูได้เ
เครื่องสแกนนิ้ว ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี โดยการอนุญาตให้ผ่านประตูได้เ
เครื่องสแกนนิ้ว ควบคุมการเปิด-ปิดประตู เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ส่วนรวมได้เป็นอย่างดี โดยการอนุญาตให้ผ่านประตูได้เ
Visitors: 1,330,853