• เครื่องสแกนลายนิ้วมือ LX17
  4,900.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น LX50
  4,900.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-17%)
 • ขายดี
  เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น Thai01
  7,500.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-16%)
 • เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น U300-C
  9,500.00 ฿
  11,500.00 ฿  (-17%)
 • เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น UA400
  9,500.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-20%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น K14
  7,900.00 ฿
  8,900.00 ฿  (-11%)
 • เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น WL30
  6,500.00 ฿
  7,900.00 ฿  (-18%)
 • เครื่องสแกนนิ้วรุ่น SilkFp-100
  8,900.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-18%)
เครื่องสแกนนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบันทึกการเข้าออกของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตเวลาทำงาน
เครื่องสแกนนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบันทึกการเข้าออกของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตเวลาทำงาน
เครื่องสแกนนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบันทึกการเข้าออกของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตเวลาทำงาน
เครื่องสแกนนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยบันทึกการเข้าออกของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม และป้องกันการทุจริตเวลาทำงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน นวัตกรรมที่ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานของคุณง่ายขึ้น รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือสถานศึกษา ก็สามารถใช้งาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน นวัตกรรมที่ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานของคุณง่ายขึ้น รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือสถานศึกษา ก็สามารถใช้งาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน นวัตกรรมที่ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานของคุณง่ายขึ้น รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือสถานศึกษา ก็สามารถใช้งาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาทำงาน นวัตกรรมที่ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานของคุณง่ายขึ้น รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน หรือสถานศึกษา ก็สามารถใช้งาน
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 1,330,847