เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพา

 

 

 

 

 

 

 

 เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพา

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เช่น ตรวจหาอาวุธที่อาจนำมาใช้ก่อเหตุร้าย หรือตรวจหาวัตถุโลหะแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ประโยชน์ของเครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพา มีดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่ เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพาสามารถช่วยป้องกันการพกพาอาวุธเข้ามาในสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน สถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานที่จัดงาน เป็นต้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น การก่อการร้าย การทำร้ายร่างกาย

 • ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพาสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากวัตถุโลหะแปลกปลอมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น เศษเหล็ก เศษตะปู เศษกระสุน เป็นต้น ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผล บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

 • ค้นหาวัตถุโลหะที่ต้องการ เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพาสามารถใช้เพื่อค้นหาวัตถุโลหะที่ต้องการ เช่น เหรียญ เครื่องประดับ สิ่งของที่สูญหาย เป็นต้น ช่วยให้สะดวกและรวดเร็วในการค้นหา

   

เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพา

มักมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้สำหรับบุคคลทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพาเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์และมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน

ตัวอย่างการใช้งานเครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพา ได้แก่

 • ตรวจหาอาวุธก่อนเข้าสนามบิน
 • ตรวจหาวัตถุโลหะแปลกปลอมก่อนเข้าโรงงาน
 • ตรวจหาเหรียญหรือเครื่องประดับที่สูญหาย
 • ตรวจหาวัตถุโลหะใต้ดินเพื่อค้นหาสมบัติ

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ ได้แก่

 • ความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ยิ่งความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูงเท่าใด ความสามารถในการตรวจจับวัตถุที่ทำจากโลหะก็จะยิ่งสูงขึ้น
 • ความกว้างของช่องตรวจจับ ยิ่งความกว้างของช่องตรวจจับกว้างเท่าใด ความสามารถในการตรวจจับวัตถุที่ทำจากโลหะก็จะยิ่งสูงขึ้น
 • ความไวของวงจรตรวจจับ ยิ่งความไวของวงจรตรวจจับสูงเท่าใด ความสามารถในการตรวจจับวัตถุที่ทำจากโลหะที่มีขนาดเล็กก็จะยิ่งสูงขึ้น

เครื่องตรวจจับโลหะมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน การเลือกเครื่องตรวจจับโลหะที่เหมาะสม ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชนิดของวัตถุที่ทำจากโลหะที่ต้องการตรวจจับ ขนาดของวัตถุที่ทำจากโลหะที่ต้องการตรวจจับ สภาพแวดล้อมในการใช้งาน เป็นต้น

   

 

เครื่องตรวจจับโลหะ

 • ขายดี
  เครื่องตรวจจับโลหะ Super Scanner
  1,500.00 ฿
  2,500.00 ฿  (-40%)
Visitors: 1,330,847