วิธีการใช้งานนาฬิกายาม Guardtour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการใช้งานนาฬิกายาม (Guardtour) 

นาฬิกายาม Guardtour เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเดินตรวจตามจุดต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน วิธีการใช้งานนาฬิกายาม Guardtour สามารถทำได้ดังนี้:

1. การเตรียมอุปกรณ์

 • นาฬิกายาม Guardtour: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่เต็มและเครื่องทำงานได้ดี
 • จุดตรวจ (Checkpoints): ติดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ที่ต้องการ โดยแต่ละจุดจะมีแท็ก RFID หรือตัวระบุตำแหน่งอื่น ๆ แนะนำหลีกเลี่ยงการติดตั้งจุดตรวจพื้นผิวที่เป็นโลหะหรือแม่เหล็ก เพราะจะรบกวนคลื่น RFID ที่ฝังอยู่ใจจุดตรวจ 
 • บัตรพนักงาน (Guard ID Card): แต่ละพนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้รับบัตรพนักงานส่วนตัว
 

2. การตั้งค่าเบื้องต้นลงทะเบียนบัตร จุดตรวจ กับโปรแกรมนาฬิกายาม

 • โปรแกรมซอฟต์แวร์: ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการข้อมูลจากนาฬิกายามในคอมพิวเตอร์
 • กำหนดจุดตรวจ: กำหนดตำแหน่งและตั้งชื่อจุดตรวจต่าง ๆ ในโปรแกรมซอฟต์แวร์และลงทะเบียนบัตร จุดตรวจ ตัวเครื่องนาฬิกายามให้ Connect กัน
 • กำหนดจุดตรวจเหตุการพิเศษ (Event) เช่น ลืมปิดไฟ , น้ำรั่ว, กระจกแตก เพื่อบันทึกและแสดงในรายงานว่ามีสิ่งผิดปกติ
 • ตั้งค่าเส้นทางเดินตรวจ พร้อมใส่ชื่อเส้นทาง จากนั้นเลือกจุดตรวจให้อยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้
 • ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินตรวจสำหรับแต่ละเส้นทาง
 

 

3. การใช้งานในเวลาปฏิบัติงาน

 • มอบหมายนาฬิกายาม Guard Tour ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยแต่ละคน
 • เริ่มต้นการเดินตรวจ: พนักงานรักษาความปลอดภัยใช้บัตรพนักงานของตนเองแตะที่นาฬิกายามเพื่อเริ่มต้นการเดินตรวจ
 • แตะจุดตรวจ: เมื่อเดินตรวจถึงจุดตรวจที่กำหนดไว้ ให้ใช้นาฬิกายามแตะที่แท็ก RFID หรือจุดตรวจ เพื่อบันทึกการเข้าถึงจุดนั้น ๆ
 • บันทึกเวลา: นาฬิกายามจะบันทึกเวลาที่แตะจุดตรวจโดยอัตโนมัติ
 

4. การตรวจสอบข้อมูล

 • เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย เดินตรวจเสร็จสิ้น
 • เชื่อมต่อนาฬิกายาม Guard Tour กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่อยู่ในชุด
 • ดาวน์โหลดข้อมูล: หลังจากการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลจากนาฬิกายามเข้าสู่คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้
 • ตรวจสอบรายงาน: เลือกวัน เดือน ปี เวลา ที่ต้องการดูข้อมูล โปรแกรมจะแสดงรายงานการเดินตรวจ ที่แสดงเวลาที่พนักงานแตะจุดตรวจต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • สามารถพิมพ์รายงานหรือส่งออกเป็นไฟล์ Exel และ PDF ได้
 

5. การบำรุงรักษา

 • การชาร์จแบตเตอรี่: ชาร์จแบตเตอรี่นาฬิกายามให้เต็มหลังจากใช้งาน
 • ตรวจสอบอุปกรณ์: ตรวจสอบนาฬิกายามและแท็ก RFID อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสียหาย
 
 
 

ข้อดีของการใช้นาฬิกายาม Guard Tour

 • ช่วยให้มั่นใจได้ว่า รปภ. ตรวจตราตามจุดต่างๆ ครบถ้วน
 • บันทึกเวลาการตรวจตราได้อย่างแม่นยำ
 • ช่วยให้ตรวจสอบเหตุการณ์พิเศษได้ง่าย
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจตราเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
 

ตัวอย่างการใช้งานนาฬิกายาม guardtour

 • อาคารสำนักงาน
 • ห้างสรรพสินค้า
 • โรงงาน
 • คอนโดมิเนียม
 • สถานที่ราชการ
 • โรงพยาบาล
 • โรงเรียน
 • คลังสินค้า
 

คำแนะนำ

 ควรศึกษาคู่มือการใช้งานหรือต้องได้รับการ Training การใช้งานตัวเครื่องและโปรแกรมในเบื้องต้นก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการใช้งานนาฬิกายามอาจแแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของนาฬิกายามที่ใช้   การเลือกใช้นาฬิกายาม Guardtour นี้ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างมาก

 

 

Visitors: 1,332,585